برلین

صدور گذرنامه رایگان دانشجوئی

صدور گذرنامه رایگان دانشجوئی

  • به منظور استفاده از خدمات گذرنامه رایگان ابتدا باید نسبت به تشکیل پرونده دانشجوئی در سامانه میخک اقدام نمود و با اصل مدارک بارگذاری جهت تایید آن به سفارت مراجعه نمائید.
  • در صورتیکه قبلا تشکیل پرونده دانشجوئی داده و مقطع تحصیلی و دانشگاه خود را تغییر نداده اید ، نیازی به تشکیل پرونده جدید نمی باشد.
  • همچنین جهت درخواست صدور گذرنامه رایگان دانشجوئی، پس از تشکیل پرونده دانشجوئی بایستی در سامانه میخک اقدام به درخواست صدور گذرنامه نموده و کد پیگیری را دریافت و به سفارت مراجعه نمایید. ( برای اطلاع از چگونگی ثبت درخواست صدور گذرنامه در سامانه میخک، لطفا به بخش کنسولی ، تیتر صدور گذرنامه مراجعه نمایید. )
  • صدور گذرنامه رایگان به دانشجو و اعضای خانواده وی تعلق می گیرد.
  • لازم است پس از صدور گذرنامه در سفارت و پس از سفر به ایران ، 72 ساعت قبل از زمان خروج از کشور ، گذرنامه های صادر شده جهت ثبت به رویت  نیروی انتظامی اداره مهاجرت و گذرنامه  رسانده شود تا هنگام خروج در فرودگاه مشکلی از این بابت  حادث نشود.
  •