برلین

صدور شناسنامه افراد 15 تا 18 سال

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران - برلین

 

شرایط صدور شناسنامه افراد 15 تا 18 سال

تقاضای شناسنامه برای فرزندان ایرانی(15 تا 18 سال ) به صورت حضوری انجام می گیرد. اگر ازدواج مادر و پدر در شناسنامه های ایرانی ثبت گردیده، حضور حداقل یکی از والدین کافی است و درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی ثبت نگردیده، حضور پدر و مادر در محل سفارت الزامی می باشد.

در مورد اخیر، چنانچه مادر ایرانی و یا خارجی، برای تقاضای شناسنامه همکاری نمی کند، امکان دریافت شناسنامه به صورت یکطرفه برای پــــــدر، وجود دارد و در این حالت نیازی به ارائه مدارک مادر نمی باشد. 

مدارک لازم: 

 - تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه

-  اصل شناسنامه جدید والدین           

-  اصل گواهی تولد بین المللی فرزند

 - دونسخه کارت آثار انگشتان ملصق به عکس جدید فرزند

 

 (فرد فاقد شناسنامه با مراجعه به مسئولین پلیس در برلین، دونسخه کارت ویژه انگشت نگاری اخذ و روی آنها اثر انگشت و عکس متقاضی توسط مسئولین پلیس تایید می گردد. کارتهای انگشت نگاری فوق همراه مدارک به ایران ارسال خواهد شد.) 

- اصل مدرک معتبر عکس دار محلی (آلمانی) فرزند بالای 15 سال

-  شش قطعه عکس جدید و مشابه فرزند دراندازه 4×6 یا 4×3، زمینه روشن، تمام رخ، غیربراق( کاغذمات)، بدون عینک وکلاه ( عکس خانم ها با رعایت حجاب اسلامی باشد).

 - پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

 

 

تذکرات مهم:

الف - لازم است مشخصات پدر و مادر درگواهی تولد فرزند با مندرجات شناسنامه ایرانی والدین یکی باشد.
ب - چنانچه محل تولد فرزند کشوری دیگر غیر از آلمان باشد، گواهی تولد بایستی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد ترجمه و تأیید گردیده و یا به تأیید نمایندگی سیاسی و یا کنسولی کشور محل تولد در کشور آلمان و سپس به تصدیق وزارت خارجه آلمان رسیده و سپس به سفارت ارائه گردد.

 

 لینک دریافت فرم صدور شناسنامه برای 15 تا 18 سال