برلین

صدور شناسنامه فرزند زیر 15 سال

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران - برلین

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه زیر 15 سال

 

 

-   اصل شناسنامه پدر و مادر که در آنها ازدواج ایرانی به ثبت رسیده باشد.

 -  اصل گواهی تولد بین المللی

-  تکمیل فرم درخواست صدور شناسامه

 -  پرداخت مبلغ 20 یورو در محل سفارت از طریق کارت بانکی

جهت صدور شناسنامه  به سایت میخک به آدرس زیر مراجعه و پس از ثبت نام و بارگذاری کامل مدارک ، به سفارت جمهوی اسلامی ایران در برلین مراجعه فرمایید.

mikhak.mfa.gov.ir

 

 

 

توضیحات:

- اگر ازدواج پدر و مادر در شناسنامه های ایرانی والدین ثبت گردیده، حضور حداقل یکی از والدین کافی می باشد و درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی آنان ثبت نگردیده باشد، حضور والدین ( پدر و مادر هر دو ) در محل سفارت  الزامی است.

- در مورد اخیر، چنانچه مادر ایرانی و یا خارجی، برای تقاضای شناسنامه همکاری نمی کند، امکان دریافت شناسنامه به صورت یکطرفه برای پــــــدر، وجود دارد و در این حالت نیازی به ارائه مدارک مادر نمی باشد. 

  -  درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و یا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشکال و دریافت تأییدیه خواهد بود.

-   چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و یا دارای مغایرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ایرانی الزامیست.

-   درصورتیکه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانین ایران به ثبت رسیده باشد و فاصله تاریخ ازدواج پدر و مادر با تاریخ تولد فرزند بیشتر از 6 ماه باشد، پدر یا مادر (یا جد پدری) و یا وکلای رسمی ایرانی هریک از آنان می توانندبه تنهایی تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند (یا نوه و یا فرزند موکل) را ارائه کنند.

-  درصورت عدم همکاری مادر ایرانی و یا خارجی، شناسنامه فرزند تنها با ارائه شناسنامه پدر و گواهی ولادت فرزند و صرفا با درخواست پدر و امضای اقرار نامه نسب صادر خواهد شد (اصطلاحا صدور سناسنامه یکطرفه) در این حالت در بخش مشخصات مادر، فقطنام کوچک مادر مولود در شناسنامه فرزند درج خواهد شد (توصیه می گردد درصورت امکان ابتدا ازدواج پدر و مادر ثبت گردیده و سپس درخواست صدور شناسنامه برای فرزند ارائه گردد. درصورت صدور شناسنامه یکطرفه ، هر زمان که ازدواج والدین ثبت گردد طی تشریفات و مراحل اداری امکان درج نام مادر در اسناد سجلی فرزند وجود خواهدداشت.)
-  لازم است مشخصات پدر و مادر درگواهی تولد فرزند با مندرجات شناسنامه ایرانی والدین یکی باشد.
 
- چنانچه محل تولد فرزند کشوری دیگر غیر از آلمان باشد، گواهی تولد بایستی توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد ترجمه و تأیید گردیده و یا به تأیید نمایندگی سیاسی و یا کنسولی کشور محل تولد در کشور آلمان رسیده،  سپس به تصدیق وزارت خارجه آلمان برسد و بعد به سفارت ارائه گردد.
 


 لینک دریافت فرم صدور شناسنامه جهت افراد زیر 15 سال