پاسخگویی تلفنی بخش کنسولی حوزه برلین
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت ١٤:٠٠ الی ۱۶:٠٠
مراجعه حضوری جهت خدمات کنسولی حوزه برلین
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت ٨:٣٠ تا ١٢:٠٠ به غیر از روزهای تعطیل
ساعات کاری سفارت حوزه برلین
از دوشنبه تا جمعه
از ساعت ٨:٣٠ تا ۱۷:٠٠ به غیر از روزهای تعطیل

گالری فیلم