برلین

سامانه روادید الکترونیک

با توجه به آغاز صدور روادید الکترونیک در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین ، متقاضیان روادید برای مسافرت به ایران باید با مراجعه به سامانه روادید الکترونیک ، اطلاعات مورد نیاز را ثبت نموده و با دریافت کد رهگیری و در دست داشتن مدارک لازم روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و  جمعه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

آدرس سامانه الکترونیک :http://e_visa.mfa.ir