برلین

تعویض شناسنامه

سفارت جمهوری اسلامی ایران - برلین

 

شرایط درخواست تعویض شناسنامه

 

مدارک لازم برای تعویض شناسنامه

 

 

 1- برگ تکمیل درخواست تعویض شناسنامه

 

2- تکمیل پرسشنامه متقاضیان دریافت سند سجلی از اسناد راکد برای شناسنامه مفقوده نمونه قدیم

3- ارائه اصل شناسنامه                                  

                               

 4- سه قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ رنگی یا سیاه وسفید با زمینه روشن، پشت نویسی شده، بدون کلاه و عینک (برای خانمها با رعایت کامل حجاب اسلامی)                             

 5- تصویر شناسنامه همسر و فرزندان و صفحات اول لغایت سوم سند ازدواج (درصورت متأهل بودن) یا طلاق                                    

6- ارائه اصل و تصویر مدرک معتبر عکس دار ایرانی مانند گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت سربازی و یا معافیت، کارت شناسائی ملی، مدرک تحصیلی ، شناسنامه جدید پدر و مادر ،گذرنامه والدین(در صورت همراه بودن درگذرنامه پدر و مادر) . ارائه حداقل دو مورد از موارد این بند الزامی است.                                  

7-ارائه اصل و تصویر مدارک اقامتی عکس دار متقاضی

8- پرداخت هزینه مربوطه با کارت بانکی در محل سفارت                         

                                                     

ملاحظات:  

1- حضور متقاضی در نمایندگی ضروری است                         

 2- چنانچه برابر ماده 988 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سند ترک تابعیت دریافت نموده ، مسئول مربوطه را مطلع نمائید.                                   

 

دریافت لینک فرم درخواست تعویض شناسنامه