برلین

حوزه‌های خدمات کنسولی

متقاضیان خدمات کنسولی می‌بایست با توجه به محل اقامت خود به سفارت و یا یکی از کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان به شرح زیر مراجعه نمایند:

توجه :

ضمنا چنانجه فردی از هریک از ایالت های تحت پوشش نمایندگی ها به ایالتی دیگری انتقال یابد ،   

می بایست قبل از مراجعه به نمایندگی جدید تقاضای خود را (ازطریق ایمیل یا فاکس)  جهت

انتقال پرونده کنسولی به نمایندگی قبلی ارائه نماید. 

 

- سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین:

ایالات برلین، براندنبورگ، زاکسن، زاکسن آنهالت، تورینگن و مکلنبورگ-فورپومرن

 

- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت:

ایالات هسن، نوردراین-وستفالن، راینلاند-فالتس و زارلاند

 

- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ:‌

ایالات هامبورگ، نیدرزاکسن، اشلسویگ-هولشتاین و برمن

 

- کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ:

ایالات بایرن و بادن-وورتمبرگ