برلین

صدور شناسنامه افراد 18 سال به بالا

سفارت جمهوری اسلامی ایران - برلین

 

شرایط صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال

مدارک لازم :

1- تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه توسط متقاضی بالای 18 سال

2- تکمیل اقرارنامه سه جانبه درمحل سفارت توسط پدر، مادر و متقاضی (فرزند)

3- اصل شناسنامه جدید والدین                                                                               

4- اصل گواهی تولد بین المللی متقاضی بالای18سال  (INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDE )

5- دوفقره کارت انگشت نگاری :

(فرد فاقد شناسنامه با مراجعه به اداره پلیس در برلین ،دونسخه کارت ویژه انگشت نگاری اخذ و روی آنها اثر انگشت و عکس متقاضی توسط مسئولین پلیس تایید می گردد. کارتهای انگشت نگاری فوق همراه مدارک به ایران ارسال خواهدشد.)

6- اصل مدرک معتبر عکس دار هویتی و اقامتی محل(آلمانی) متقاضی شناسنامه بالای 18 سال 

7- هشت قطعه عکس جدید و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا  4×3 ، زمینه روشن، تمام رخ، غیر براق (کاغذ مات)، بدون عینک و کلاه ( عکس خانم ها با رعایت حجاب اسلامی باشد) 

8- دو قطعه عکس جدید والدین 

9- ارائه مدارک اقامت (گذرنامه آلمانی و یا کارت اقامت آلمانی) 

10 پرداخت هزینه مربوطه بر اساس جدول نرخ های خدمات کنسولی توسط کارت بانکی در محل سفارت

 

تذکرات مهم

- محل تولد متقاضی صدور شناسنامه بالای 18سال، بایدکشور آلمان و حوزه فعالیت این سفارت باشد

 - حضور متقاضی به همراه والدین در محل نمایندگی الزامی است

 - مشخصات پدر و مادر در گواهی تولد فرزند باید با شناسنامه ایرانی آنان مطابقت کامل داشته باشد

 - مدارک متقاضی به منظور دریافت مجوز صدور شناسنامه به وزارت امورخارجه ( اداره سجلات واحوال شخصیه ) ارسال گردیده وحداقل 2ماه بطول خواهد انجامید.

 - درصورت فوت پدر و جد پدری ارائه حکم اثبات نسب از مرجع قضائی ذیصلاح داخل کشور ضروری است.

 

 لینک دریافت فرم صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال