برلین

هزینه های کنسولی

هزینه های کنسولی

کلیه اطلاعات مربوط به هزینه های کنسولی مربوط به بخش های مختلف در این بخش در دسترس شما قرارگرفته است، برای اطلاع از هزینه متعلق به مورد خود به صفحه مربوطه در همین بخش مراجعه نمائید. ضمنا هزینه مربوطه را می توانید از طریق کارت بانکی در محل بخش کنسولی پرداخت فرمایید، یا به حساب مندرج در زیر واریز و رسید آن را ضمیمه مدارک خود ارائه نمائید. درصورتی که مبلغ به صورت اینترنتی واریز شود باید حداقل 48 ساعت از واریز مبلغ گذشته باشد تا در حساب نمایندگی قرار گرفته و سپس به بخش کنسولی مراجعه فرمایند.

توجه:

ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد

درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکی  Überweisung ،انجام شده باشد

ارائه کپی  Kontoauszug  مبلغ پرداختی ضروری است.

نکته بسیار مهم

شماره حساب اعلام شده در زیر فقط متعلق به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین است. اگر خدمات کنسولی شما مربوط به سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت، هامبورگ یا مونیخ می باشد باید به بخش سرکنسولگری ها در صفحه اول سایت مراجعه و کنسولگری مورد نظر را انتخاب و مبلغ مربوطه را به حساب آن سرکنسولگری مستقیما واریز فرمایند. امکان انتقال وجه واریز شده به حساب سفارت در برلین به دیگر سرکنسولگری ها میسر نمی باشد.  

 

شماره حساب بانکی جهت پرداخت هزینه‌های کنسولی

 

به اطلاع مراجعین می‌رساند هزینه‌های امور کنسولی قابل پرداخت به شماره حساب زیر می‌باشد:

 Konto-Nr. : 234438000

Bank: Deutsche Bank

Bankleitzahl: 10070000

IBAN:  DE37   1007   0000   0234   4380   00

BIC: DEUTDEBBXXX 

هزینه های بخش های مختلف خدمات کنسولی طبق جدول زیر می باشد

  

 

 هزینه خدمات امور گذرنامه

 

ردیف

  خدمات کنسولی بخش گذرنامه

مبلغ به یورو

۱

  صدور و تعویض  گذرنامه

۱۰۰

۲

  صدور گذرنامه افراد زیر ۱۸سال تمام

۵۰

۳

  تغییر محل اقامت

۱۸

۴

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار اول

۴۸

۵

  درج مهر اجازه خروج مشمولین برای بار دوم و بعد از آن

۱۸

۶

  صدور گذرنامه مفقوده  ( المثنی  ) یا مخدوشه و آبدیده

۱۵۰

۷

  استعلام آخرین خروج

۱۸

۸

  انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز خروج برای عابرین غیر مجاز

۳۵

۹

  صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

 ۲۰۰

 

 

هزینه های امور سجلی

 

ردیف

تعرفه هزینه های امور سجلی (وقایع اربعه)

 یورو

۱

 صدور شناسنامه

۲۰

۲

 

تعویض شناسنامه

۲۰

۳

صدور نخستین شناسنامه المثنی

۳۵

۴

صدور دومین شناسنامه المثنی

۷۵

۵

 

تغییر نام یا نام خانوادگی

۴۱

۶

 

حل اختلاف سند سجلی

۲۵

۷

تائید عکس اتباع ایرانی ( هر قطعه )

۲

۸

 

الصاق عکس

۱۰

۹

 

صدورگواهی تجرد

۱۲

۱۰

 

صدور اولین کارت شناسائی ملی

۲۰

۱۱

صدور المثنی کارت شناسائی ملی

۴۰

۱۲

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایران درخارج ازکشور

۱۲

۱۳

صدورپروانه زناشوئی

۲۴

۱۴

ثبت ازدواج

۱۸

۱۵

ثبت طلاق در شرایط حضور زوجین

۴۱

۱۶

ثبت طلاق یکطرفه ( بدون استعلام مرکز )

۵۳

۱۷

ثبت طلاق یکطرفه  ( با مجوز مرکز )

۹۱

۱۸

اخذ آثار انگشتان در محل نمایندگی

۱۸

۱۹

درخواست  صدور گواهی عدم سوءپیشینه

۱۸

۲۰

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

۱۲

۲۱

صدور گواهی تاهل یا طلاق  یا ترجمه کامل شناسنامه

۲۲

۲۲

ثبت و تصدیق وصیتنامه

۲۴

۲۳

 

تحریر ،تنظیم  و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالی )

۲۴

۲۴

تحریر ، تنظیم  و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالی )

۱۴۴

۲۵

تائید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت  ) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی

۱۸

۲۶

نصب قیم یا امین موقت

۲۴

۲۷

صدور انواع گواهی ( نسبت ، تابعیت، اقامت و غیره ) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی

۱۳

۲۸

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

۶

 

 

هزینه خدمات امور تابعیت

 

ردیف

تعرفه هزینه های مربوط به بخش تابعیت

 یورو

۱

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

۱۸

۲

سند بقاء به تابعیت پدر

۳۵

۳

اظهاریه تحصیل تابعیت

۲۵

۴

سند تابعیت ( به ازای هر همراه ۱۰۰ یورو )

۴۸

۵

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یاپدر

۱۹

۶

موافقت نامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

۳۵

۷

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ( بانوان )

۱۹

۸

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی ( بانوان )

۲۵

۹

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی( بانوان )

۱۴

۱۰

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی  ( بانوان )

۱۹

۱۱

درخواست  اختیار تابعیت زوج

۲۵

۱۲

موافقتنامه اختیار تابعیت زوج

۴۱

۱۳

تقاضانامه خروج از تابعیت

۴۷

۱۴

سند خروج از تابعیت ( به ازای هر همراه ۱۰۰ یورو ) 

۲۴۱

۱۵

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۱۴

۱۶

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳۶

۱۷

سند شناسائی تابعیت خارجی

۲۴۱

 

 

 

هزینه متعلق به اسناد غیر تجاری (تصدیق امضاء و وکالتنامه)

 

ردیف

تعرفه هزینه متعلق به اسناد غیر تجاری (تصدیق امضاء و وکالتنامه)

 یورو

۱

تصدیق انواع  اقرارنامه

۱۸

۲

تصدیق امضا و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

۱۸

۳

تصدیق امضا و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

۲۴

۴

تصدیق امضا  اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

۱۲

۵

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال  ( خرید و فروش ) اموال غیرمنقول

۱۳۲

۶

 تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال  (خرید و فروش ) اموال منقول  مانند سهام، موبایل، اتوموبیل و غیره

۲۷

۷

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند:  دریافت مستمریی یا حقوق بازنشستگی، اموراداری، بانکی و قضائی و غیره

۱۳

۸

صدور گواهی فوت ( در صورت ثبت فوت ) هر برگ

۷

۹

 بابت تائید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بند های ۵۷ تا ۷۰ ( هر صفحه )

۱۰% تعرفه تعیین شده برای هر بند

۱۰

حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگی ها (هرصفحه )  ( هر صفحه  ۲۵ سطر و هر سطر ۱۵ کلمه ) - کمتر از ۱۵ سطر ۵۰% یک صفحه کامل  محاسبه می گردد.

۳۰

۱۱

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

۳۰

۱۲

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

۳۵

۱۳

کپی برابر اصل کردن هربرگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد

۱۲