برلین

صدور شناسنامه همسران خارجی مردان ایرانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین

 

صدور شناسنامه همسران خارجی مردان ایرانی

پس از ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی در محل سفارت ، مطابق بند6 ماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران جهت زن خارجی شناسنامه ایرانی صادر می گردد. معمولا صدور شناسنامه برای اینگونه افراد همزمان با ثبت ازدواج آنان با شوهر ایرانی در سفارت انجام می پذیرد.

 

مدارک لازم :

1) تکمیل فرم مربوطه

2) پرداخت مبلغ 20 یورو  در محل سفارت با کارت بانکی ( چنانچه زن تمایل به تغییر نام خانوادگی خود به نام خانوادگی همسر ایرانی داشته باشد بجای مبلغ فوق 32 یورو هزینه در بر دارد. )

 

 لینک دریافت فرم صدور شناسنامه جهت همسران خارجی