برلین

صدور برگ عبور

صدور برگ عبور:

به ایرانیانی که درخواست مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می شود.

مدارک لازم:

- ثبت درخواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری.

- حضور داوطلبانه متقاضی در نمایندگی .

- اصل شناسنامه (عکسدار برای افراد ۱۵سال به بالا) یا کارت شناسایی ملی یا گواهینامه رانندگی یا کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه.

- شرح حال کتبی از هنگام خروج  قانونی یا غیر قانونی از ایران تا هنگام درخواست برگ عبور.

- دو قطعه عکس ۵ /۴ × ۵ /۳رنگی جدید بیومتریک و یک نواخت (تمام رخ با زمینه روشن , بدون کلاه , عینک و شال گردن/ خانم ها با حجاب اسلامی).

- اصل کارت یا برگ اقامت - گذرنامه یا سند مسافرت خارجی - کارت هویت کشور محل اقامت.

- بلیط برگشت تایید شده پرواز باید از آلمان به فرودگام امام خمینی که تاریخ آن حداکثرتا دو هفته بعد باشد. 

توجه :

* برگه عبور برای هر متقاضی یک بار صادر و اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت 20 روز می باشد .

* تصویر مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت پایان خدمت/ معافیت در صورتی به جای اصل آنها قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و روادید) و یا یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در شهرهای شیراز، تبریز و مشهد و ساری و ... برای این نمایندگی ارسال گردد.