برلین

درج مهر خروج دانشجوئی

درج مهر خروج دانشجوئی

 

دارندگان پرونده دانشجوئی با دریافت مهر خروج دانشجوئی که از ابتدای مهر ماه هر سال لغایت پایان شهریور ماه سال بعد در گذرنامه های آنها درج می گردد می توانند حداکثر سه بار و جمعا به مدت چهار ماه در طول یک سال در ایران اقامت داشته باشندد. مهر خروج دانشجوئی شامل اعضای خانواده دانشجو نیز می گردد. لذا پس از درج مهر خروج دانشجوئی و هنگام خروج از کشور عوارض و مالیاتی بابت خروج خود و خانواده پرداخت نمی نمایند.

 

مدارک لازم برای درج مهر خروج دانشجوئی:

  • ثبت نام در سامانه میخک جهت اخذ خروج دانشجوئی و  دریافت  کد پیگیری
  • ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری
  • ارائه اصل گذرنامه ، (محل اقامت در گذرنامه دانشجو حتما باید ایران درج شده باشد. ) 

        لینک ثبت نام خروج دانشجوئی در سامانه میخک