برلین

تماس با بخش کنسولی

ساعات ارائه خدمات کنسولی

هموطنان عزیز می توانند برای انجام کلیه امور کنسولی خود در  تمام روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ به غیر از روزهای تعطیل به بخش کنسولی مراجعه نمایند.

پاسخگوئی تلفنی:     از ساعت ۳۰: ۱۴ الی ۰۰: ۱۶

شماره تماس های بخش های مختلف کنسولی:

1جهت انجام کلیه امور دانشجوئی :

 • تشکیل پرونده ،
 •  تایید مدارک ،
 •  صدور گذرنامه
 •  مهر خروج دانشجوئی

تلفن : ۸۴۳۵۳۱۰۵

2- جهت کلیه امور روادید و اسناد تجاری

           * صدور روادید  (ویزا)     

            * تایید اسناد تجاری                                             

 تلفن:  ۸۴۳۵۳۱۴۵

3- کلیه امور سجلی

انجام امور وکالتنامه ، تصدیق و گواهی امضاء  

  ثبت ازدواج ، ثبت طلاق و ثبت فوت                              

انجام کلیه امور شناسنامه:     

 • صدورشناسنامه متولدین آلمان ؛
 • تعویض شناسنامه ،
 •  شناسنامه  المثنی،
 • گواهی تجرد و تاهل ،
 • ترجمه شناسنامه 

تلفن: ۸۴۳۵۳۱۴۰

       4- کلیه امور گذرنامه     

 • صدور گذرنامه ،
 • مهر خروج مشمولین ،
 • صدور برگ عبور  

      تلفن:  ۸۴۳۵۳۱۰۵

   5-  امور اجتماعی  

 • امور مربوط به حقوق بازنشستگی،
 •  تایید اسناد پزشکی و غیره      

      تلفن: ۸۴۳۵۳۱۴۰

6- رسیدگی به شکایات مراجعین کنسولی

          تلفن:   ۸۴۳۵۳۱۷۵  

پست الکترونیکی (ایمیل):          

consuli@iranbotschaft.de