برلین

شماره حساب بخش کنسولی

شماره حساب بانکی جهت پرداخت هزینه‌های کنسولی

 

به اطلاع مراجعین می‌رساند هزینه‌های امور کنسولی قابل پرداخت به شماره حساب زیر می‌باشد:

نکته بسیار مهم

شماره حساب اعلام شده در زیر فقط متعلق به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین است. اگر خدمات کنسولی شما مربوط به سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت، هامبورگ یا مونیخ می باشد باید به بخش سرکنسولگری ها در صفحه اول سایت مراجعه و کنسولگری مورد نظر را انتخاب و مبلغ مربوطه را به حساب آن سرکنسولگری مستقیما واریز فرمایند. امکان انتقال وجه واریز شده به حساب سفارت در برلین به دیگر سرکنسولگری ها میسر نمی باشد.  

 

 

Konto-Nr. : ۲۳۴۴۳۸۰۰۰

Bank: Deutsche Bank

Bankleitzahl: ۱۰۰۷۰۰۰۰

IBAN:  DE۳۷   ۱۰۰۷   ۰۰۰۰   ۰۲۳۴   ۴۳۸۰   ۰۰

BIC: DEUTDEBBXXX