روادید خبرنگاری

اقدامات  جهت اخذ روادید خبرنگاری

۱- تهبه و ارسال معرفی نامه از رسانه مربوطه همراه با توضیحات لازم پیرامون برنامه کاری در ایران ( جهت تسریع در فرایند اخذ روادید بهتر است معرفی نامه مذکور به زبان انگلیسی تهیه گردد)

لطفا  فرم ۳۸۳  روادید خبرنگاری  را تکمیل نمائید و به همراه تصویر گذرنامه معتبر خود به  ایمیل ذیل ارسال کنید.

mh.tabatabaei@mfa.ir

۲- پس از اینکه تاییدیه مجوز روادید خود را از طریق ایمیل بخش مطبوعات دریافت داشتید نسبت به ثبت نام الکترونیکی خود  از طریق آدرس e_visa.mfa.ir  اقدام کنید و با در دست داشتن تصویر فرم ثبت نام الکترونیکی که حاوری کد رهگیری می باشد به همراه اصل گذرنامه معتبر و کارت بانکی خود جهت پرداخت هزینه صدور روادید به بخش کنسولی ایران در برلین مراجعه کنید.

* توجه داشته باشید هزینه صدور روادید فقط با کارت بانکی قابل پرداخت است و پرداخت هزینه مربوطه  بصورت نقدی امکان پذیر نمی باشد.