سفر مقامات

سفر مقامات عالی‌رتبه ایران به آلمان از ابتدای سال ۱۳۹۵

 

۱۳۹۵:

- ۱۷ تا ۱۸ فروردین (۵ تا ۶ آوریل) جناب آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی

- ۲۳ تا ۲۶ فروردین (١١ تا ١٤ آوریل):‌ جناب آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی

- ١٠ تا ١١ خرداد (٣٠ تا ۳۱ می): جناب آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت

- ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن): جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه

- ٣٠ شهریور تا ٢ مهر (٢٠ تا ٢٣ سپتامبر) جناب آقای شهریاری، معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه

- ١٣ تا ١٦ مهر (٤ تا ٧ اکتبر): سرکار خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

 

     

سفر مقامات عالی‌رتبه آلمان به ایران از ابتدای سال ۱۳۹۵

 

۱۳۹۵:

- ٢١ تا ٢٢ فروردین (٩ تا ١٠ آوریل):‌ جناب آقای اشمیت، وزیر تغذیه و کشاورزی

- ٢٨ تا ٣١ فروردین (١٦ تا ١٩ آوریل): جناب آقای وایل، نخست‌وزیر ایالت نیدرزاکسن

- ٣ تا ٩ اردیبهشت (٢٢ تا ٢٨ آوریل):‌ جناب آقای اشمیت، وزیر محیط‌زیست و کشاورزی ایالت زاکسن

- ١١ تا ١٣ مهر (٢ تا ٤ اکتبر):‌ آقای گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی

- ٣٠ مهر تا ٣ آبان (٢١ تا ٢٤ اکتبر):‌ آقای دوبرینت، وزیر ترابری و زیربنای دیجیتال