معرفی سفیر

           
                                                         
                   
                                              
                     

سوابق جناب آقاﯼ محمود فرازنده

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان

 

نام: محمود

نام خانوادگی: فرازنده

تاریخ تولد: ۲/۳/۱۳۳۹

وضعیت ازدواج: متاهل، دارای دو فرزند

 

زمینه و فعالیتهای علمی:

- فوق لیسانس مهندسی عمران، دانشگاه آریزونای آمریکا ، ۱۳۶۹.

- مدرس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ۱۳۹۷-۱۳۹۶

 

تجربه حرفه ای:

- دستیار وزیر امورخارجه و مدیرکل آسیا و اقیانوسیه از ۱۳۹۶

- مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ۱۳۹۶ - ۱۳۹۴

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی ۱۳۹۳- ۱۳۸۹

- مدیر کل ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه ۱۳۸۸-۱۳۸۶

- معاون مدیر کل طرح و برنامه وزارت امور خارجه ۱۳۸۶- ۱۳۸۲

- سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوگاندا ۱۳۸۲- ۱۳۷۸

- معاون مدیر کل ترجمه وزارت امور خارجه ۱۳۷۸- ۱۳۷۴

- کارشناس سیاسی اداره کل آسیای دور و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ۱۳۷۴- ۱۳۷۲

- کارشناس سیاسی اداره کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ۱۳۷۲- ۱۳۶۹

 

 

انتشارات و مقالات:

- کتاب «نقش محوری اوگاندا در ژئوپولتیک منطقه دریاچه های بزرگ» موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، تهران، ۱۳۸۶،

-  کتاب «تحلیل ساختاری جنبش های چریکی در آفریقا؛ بازخوانی کارنامه نیم قرن شورش و حکومت» موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، تهران، ۱۳۸۷،

- یازده سپتامبر از منظر آفریقا.

 

زبان ها:

زبان مادری: فارسی

زبان های خارجی:

                        - انگلیسی

                        - فرانسوی