امروز جمعه  ۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۰۸- ۱۶:۰۶ - مشاهده: ۵۷

کاهش تعداد بیکاران در ماه اکتبر

Arbeitslosenzahl geht im Oktober zurück

رادیو خبر بایرن-در ماه اکتبر تعداد بیکاران در آلمان به حدود دو ممیز دو میلیون نفر کاهش یافته است. طبق اعلام آژانس کار، در مقایسه با ماه سپتامبر 30 هزار نفر از تعداد بیکاران کم شده است. میزان بیکاری به چهار ممیز هشت درصد رسید که با این وجود ضعیف تر از میزانی است که برای فصل مرسوم است. رئیس آژانس کار گفت ضعف کنونی اقتصاد آثار خود را برجای می‌گذارد اما به تعبیر وی درمجموع، بازار کار باثبات است. در بایرن نیز با توجه به فصل از تعداد افرادی که فاقد شغلند کم شده است –اکنون 200 هزار نفر در ایالت بیکارند که حدود 9 هزار نفر از ماه سپتامبر کمتر است.

 

Nürnberg: Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf rund 2,2 Millionen gesunken. Das sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 30.000 Arbeitslose weniger als noch im September. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,8 Prozent - dennoch ist die Zahl der Jobsuchenden schwächer zurückgegangen als für die Jahreszeit üblich. BA-Chef Scheele sagte, die aktuelle konjunkturelle Schwäche hinterlasse ihre Spuren, alles in allem sei der Arbeitsmarkt aber robust. Auch in Bayern sind saisonbedingt weniger Menschen erwerbslos gemeldet - 200.000 waren es im Oktober. Das sind fast 9.000 weniger als im Vormonat.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما