امروز جمعه  ۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۰۶- ۱۵:۳۴

مازاد درآمد مالیاتی برای دولت آلمان در سال 2019

Bund erzielt 2019 erneut einen großen Überschuss

مرکور-دولت آلمان با وجود کاهش رشد اقتصاد در سالجاری نیز مازاد درآمدِ مالیاتیِ تک رقمی خواهد داشت. گفته می‌شود دلیل این امر افزایش درآمدهای مالیاتی از یکسو و بهره‌های کم از سوی دیگر است. وزارت دارایی در ارزیابی مالیاتی خود و در مقایسه با ماه مِی احتمال می دهد چهارمیلیارد یورو بیشتر درآمد داشته باشد. پرداخت بهره نیز در پایان سال احتمالاً پنج میلیارد یورو کمتر از آنچه قبلاً محاسبه شده خواهد بود.

 

Berlin – Der Bund wird offenbar trotz Konjunkturflaute auch in diesem Jahr einen hohen einstelligen Milliardenüberschuss erzielen. Grund dafür seien unerwartet hohe Steuereinnahmen und niedrigere Zinsausgaben, berichtete das „Handelsblatt“. Das Bundesfinanzministerium rechnet demnach in seiner internen Vorlage für die Steuerschätzung für das laufende Jahr gegenüber der Steuerschätzung vom Mai mit Mehreinnahmen von vier Milliarden Euro. Zudem müsse der Bund weniger für den Schuldendienst ausgeben als geplant: Die Zinsausgaben dürften am Jahresende „fünf Milliarden Euro niedriger ausfallen als ursprünglich kalkuliert“.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما