امروز جمعه  ۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۰۶- ۱۵:۲۸

خانواده ها در معرض خطر فقر

Familien droht Armut

مرکور-خانواده‌هایِ پُراولاد در مقایسه با سال های گذشته، بیشتر در معرض خطر فقر هستند. از پاسخ وزارت کار و امور اجتماعی به پرسش فراکسیون حزب چپ در مجلس آلمان بر می آید میزان خطرفقرِ زوج ها با سه فرزند یا بیشتر، در سال های 2011 تا 2018 از بیست و دو ممیز چهار به 30 درصد رسیده است.

طبق آمار، میزان خطرفقر برای خانواده‌ها که دست کم سه فرزند دارند، در سال های گذشته به صورت پیوسته و درمجموع هفت ممیز شش درصد افزایش یافته است. درهمین بازۀ زمانی میزان خطرفقر برای تمام جمعیت، فقط نیم درصد افزایش یافته وبه پانزده ونیم درصد در سال گذشته رسیده است.

وزارت امور اجتماعی علت را، افزایش مهاجرت می داند. معاون وزیر کار توضیح داد به گفتۀ دانشمندان، مهاجران ابتدا در دَهَک درآمدی پایین تری قرار می‌گیرند و در نتیجه طبیعی است که این امر در مورد زوج ها با سه فرزند یا بیشتر نیز نقش داشته باشد. وی البته گفت در این زمینه تحقیقات علمی صورت نگرفته است.

معاون وزیر کار در ادامه گفت میزان خطرفقریک معیار آماری برای بررسی توزیع درآمد است ودر مورد نیاز یکایکِ خانواده‌ها مطلبی نمی‌گوید.

 

 

 

Berlin– Kinderreiche Familien sind häufiger von Armut bedroht als in den vergangenen Jahren. Die Armutsrisikoquote von Paaren mit drei oder mehr Kindern stieg in den Jahren 2011 bis 2018 von 22,4 auf 30 Prozent, wie aus einer Antwort des Arbeits- und Sozialministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht.

Die Risikoquote für Familien mit mindestens drei Kindern wuchs den Daten zufolge in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich um insgesamt 7,6 Prozentpunkte. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Armutsrisikoquote für die Gesamtbevölkerung lediglich um 0,5 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent im vergangenen Jahr.

Das Sozialministerium führt die Entwicklung auf die gestiegene Zuwanderung zurück. Neu Zugewanderte sortierten sich Wissenschaftlern zufolge „zunächst eher am unteren Ende der Einkommensverteilung ein“, schrieb die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme (SPD). Es sei plausibel, dass dies auch bei Paaren mit drei oder mehr Kindern eine Rolle spiele. Wissenschaftliche Untersuchungen lägen dazu allerdings nicht vor.

Die Staatssekretärin hob hervor, dass die Armutsrisikoquote eine „statistische Maßgröße für die Einkommensverteilung“ sei und nichts über die individuelle Bedürftigkeit einer Familie aussage. 

 

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما