خدمات امور کنسولی و ایرانیان

جهت بهره‌گیری از خدمات کنسولی شامل خدمات مربوط به درخواست صدور گذرنامه، درج مهر خروج مشمولین ، تغییر محل اقامت، درخواست عابر غیر مجاز جهت صدور گذرنامه، برگ عبور، درخواست صدور شناسنامه، درخواست ثبت ازدواج، ثبت طلاق ، ثبت فوت، تایید وکالتنامه، تصدیق امضا، تایید مدارک تحصیلی، تشکیل پرونده تحصیلی، درخواست درج مهر خروج دانشجوئی، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، درخواست گواهینامه رانندگی، بایستی به سایت مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی  - میخک  ( mikhak.mfa.gov.ir ) مراجعه نمایند. پس از ورود به سامانه مذکور و ثبت مشخصات خود،  خدمت مورد نیاز را انتخاب و مراحل مربوطه را طی کرده، کد رهیگیری را اخذ و با اصل مدارک بارگذاری شده در یکی از روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه ساعت 8/30 لغایت 12 به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین مراجعه فرمایند. 

ضمنا یادآوری می نماید ارائه کلیه خدمات کنسولی صرفا با ارائه اصل مدارک هویتی (شناسنامه ، کارت ملی و گذرنامه) امکان پذیر می باشد و نیازی به ارائه کپی یا تصویر مدارک مذکور نمی باشد.