سرویس:اخبار
تاریخ خبر : چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۶:۱۰
" برگزاری نمایشگاه بین المللی گاز ایران"
به اطلاع کلیه فعالین اقتصادی و مدیران شرکت های آلمانی فعال در حوزه انرژی به ویژه گاز می رساند نمایشگاه بین المللی گاز ایران از تاریخ 5 لغایت 8 شهریور 1398 (27 لغایت 30 آگوست 2019) در تهران برگزار خواهد شد.
به اطلاع کلیه فعالین اقتصادی و مدیران شرکت های آلمانی فعال در حوزه انرژی به ویژه گاز می رساند نمایشگاه بین المللی گاز ایران از تاریخ 5 لغایت 8 شهریور 1398 (27 لغایت 30 آگوست 2019) در تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه محل مناسبی برای کسب اطلاعات در رابطه با توانمندیهای ایران در حوزه گاز و پروژه های مربوطه، همچنین مذاکره با طرفهای ایرانی این حوزه خواهد بود. کلیه اطلاعات تکمیلی نمایشگاه مذکور در سایت مربوطه به آدرس اینترنتی ذیل در دسترس عموم می باشد: http://www.Gasshow.ir
© 2019 - economy@mfa.ir