سرویس:اخبار
تاریخ خبر : پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸- ۱۳:۲۰
5000 سال مهندسی ایرانی
فرزین رضائیان نویسنده کتاب و کارگردان فیلم پنج هزار سال مهندسی ایرانی
  5000 سال مهندسی ایرانی  فرزین رضائیان نویسنده کتاب و کارگردان فیلم پنج هزار سال مهندسی ایرانی می گوید  این کتاب شامل شش فصل با موضوعات، مهندسی یک امپراتوری، آب که بخش عمده آن مربوط به قنات است، باد که به بادگیرها و آسیاب‌های بادی می‌پردازد، خاک و طراحی دو شهر «اردشیر خوره» و «اصفهان» عصر صفوی آتش، دانش و دانشگاه در ایران که با دانشگاه جندی شاپور شروع می‌شود و به مدرسه دارالفنون می‌رسد، است و مقدمه این کتاب را وزیر راه و شهرسازی که عضو شورای کانون مهندسان فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشته است. https://www.youtube.com/watch?v=zUFiHlLP1hA
© 2019 - economy@mfa.ir