برلین

تفکیک گذرنامه

تفکیک گذرنامه:

تفکیک گذرنامه، مخصوص همسر و فرزندان صاحب گذرنامه است که به عنوان همراه گذرنامه از ایران خارج و اکنون درخواست صدور گذرنامه جداگانه داشته باشند .

مدارک لازم :

- ثبت درخواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری .

- حضور متقاضی در محل سفارت  .

 - اصل گذرنامه ای که متقاضی با آن به عنوان همراه از ایران خارج شده ( گذرنامه پدر ، مادر یا همسر )

- اصل شناسنامه ، کارت ملی .

- اصل مدرک اقامت معتبر .

- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان .

- پرداخت هزینه صدور گذرنامه و هزینه تغییر محل اقامت از ایران به آلمان .

- تکمیل یک نسخه فرم شماره ۳ برای دارندگان ملیت خارجی و فرم شماره ۴ برای دارندگان اقامت پناهندگی .

 

توجه:

* آقایان دارای ۱۸سال سن و بالاتر که کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت نکرده اند، به شرطی که حداقل سه سال مستمر در خارج از کشور اقامت داشته باشند، باید نسبت به تکمیل در خواست مهرخروج مشمولین در سامانه میخک و نیز پرداخت هزینه مربوطه به حساب سفارت اقدام نمایند .

* رضایت کتبی و حضور شوهر برای خانم های متاهل جهت تغییر محل اقامت و همچنین رضایت کتبی و حضور پدر برای تغییر محل اقامت فرزندان زیر ۱۸ سال و تکمیل فرم شماره ۵ در سفارت ضروری است .

* تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج فرزندان زیر ۱۸ سال سن منوط به ارائه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد و حضور پدر در سفارت  الزامی می باشد .

* کلیه درخواست های مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر ۱۸ سال سن باید توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند .

* چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت فوت شده و یا از یکدیگر جدا شده باشد ، ارائه اصل گواهی فوت شوهر و یا شناسنامه حاوی ثبت فوت ، یا ارائه اصل سند طلاق و یا شناسنامه حاوی ثبت طلاق الزامی است .

* بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت که با مرد خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارائه مجوز شوهر ندارند .

* افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند .

* تصویر مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت پایان خدمت/ معافیت در صورتی به جای اصل آنها قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و روادید) و یا یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در شهرهای شیراز، تبریز و مشهد و ساری و ... برای این نمایندگی ارسال گردد .