برلین

گذرنامه مفقوده

گذرنامه مفقوده:

افرادی که با گذرنامه ایرانی و روادید معتبر کشور خارجی از ایران خارج شده و حین سکونت در کشور محل اقامت      ( آلمان ) گذرنامه آنان مفقوده شده یا به سرقت رفته است ، در صورت ارائه مدارک زیر می توانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند .

مدارک لازم :

- ثبت درخواست در سامانه میخک و دریافت کد رهگیری .

- حضور شخص متقاضی در محل سفارت .

- اصل شناسنامه ، کارت ملی .

- تصویر گذرنامه قبلی ( در صورت موجود بودن آن ) .

- اصل مدرک اقامت معتبر .

-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان .

- ارائه اصل گزارش فقدان گذرنامه صادره از سوی پلیس محلی که حاوی شماره گذرنامه ، تاریخ و محل فقدان یا سرقت ، مشخصات صاحب گذرنامه با مهر و امضاء مقام صادر کننده . در صورتی که گذرنامه توسط شرکت پست ، اداره مهاجرت ، سفارتخانه های خارجی و ... مفقود شده باشد مراتب می بایست در گزارش پلیس محلی درج شده باشد .

- گزارش کتبی شخص مبنی بر چگونگی فقدان یا سرقت گذرنامه متضمن تاریخ ( روز ، ماه ، سال ) و مرز آخرین خروج قانونی از کشور .

- درصورتی که تاریخ آخرین خروج از کشور متقاضی گذرنامه، قبل از ۲۰ /۳ /۱۳۷۸باشد ، متقاضی باید قبل از ارائه مدارک یکی از بستگان خود را جهت اعلام تاریخ آخرین خروج قانونی از ایران به وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه - اداره گذرنامه) یا یکی از دفاتر وزارت امورخارجه در شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز،شیراز، ساری و... بفرستد. تا از طریق اداری تاریخ آخرین خروج از کشور به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین اعلام گردد .

- تکمیل یک نسخه فرم شماره ۳ برای دارندگان ملیت خارجی و فرم شماره ۴ برای دارندگان اقامت پناهندگی .

- تکمیل و آپلود فرم شماره 5 برای تغییر محل اقامت ( در صورتی که فرد متقاضی خواهان تغییر محل اقامت خود باشد) .

- واریز هزینه صدور گذرنامه مفقوده و استعلام آخرین خروج از ایران .

توجه :

* آقایان دارای ۱۸سال سن و بالاتر که کارت پایان خدمت یا معافیت دریافت نکرده اند، به شرطی که حداقل سه سال مستمر در خارج از کشور اقامت داشته باشند، باید نسبت به تکمیل در خواست مهرخروج مشمولین در سامانه میخک و نیز پرداخت هزینه مربوطه به حساب سفارت  اقدام نمایند .

* کلیه درخواست های مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر ۱۸ سال سن باید توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند .

* افراد بالای ۱۵سال سن باید دارای شناسنامه عکسدار بوده و در صورت عکسدار نبودن شناسنامه ابتدا بایستی اقدام به عکس دار نمودن آن نمایند .

* تصویر مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت پایان خدمت/ معافیت در صورتی به جای اصل آنها قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران (ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامه و روادید) و یا یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در شهرهای شیراز، تبریز و مشهد و ساری و ... برای این نمایندگی ارسال گردد .