فرانکفورت

شرایط تحصیل در ایران

شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داخل کشور

پذیرش داوطلبان تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به دو صورت بورسیه و غیر بورسیه با رعایت شرایط پذیرش زیر انجام می شود

الف - پذیرش بورسیه :

پذیرش داوطلبان، متقاضی استفاده از بورس تحصیلی جمهوری اسلامی ایران از میان نخبگان علمی و بر اساس سابقه تحصیلی مطلوب دانشجویان، موافقتنامه های بین دولتها برای تبادل دانشجو، حداقل معدل لازم (جدول شماره 1)، شرط سنی (جدول شماره 2)، گواهی تندرستی و با توجه به سهمیه مصوب کشورها انجام می گیرد

 

دانشجویان بورسیه علاوه بر تحصیل رایگان از بیمه خدمات درمانی و خوابگاه مجردی بهره مند می شوند

 

به دانشجویان پذیرفته شده کمک هزینه های تحصیلی، هزینه بلیط و کمک هزینه سفر تعلق نمی گیرد

 

اولویت اعطای بورسیه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و در رشته های گروه علوم انسانی می باشد

 

حداکثر مدت استفاده از بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی 6 سال و کارشناسی ارشد 3 سال و دکتری حرفه ای 7 سال و دکتری تخصصی (پی - اچ - دی) 6 سال می باشد و در صورتی که دانشجو نتواند در مدت یادشده درس خود را به پایان برساند، باید شهریه مدت باقیمانده تحصیل را پرداخت نماید

 

ب - پذیرش غیر بورسیه :

شرایط علمی لازم برای دانشجویان متقاضی تحصیل
       الف - حداقل معدل کل دیپلم برای متقاضیان دوره کارشناس 12 از 20 می باشد
       ب - حداقل معدل کل کارشناسی برای متقاضیان دوره کارشناس ارشد 12 از 20 می باشد
       ج - حداقل معدل کل کارشناس ارشد برای متقاضیان دوره دکتری 14 از 20 می باشد

 

گواهی تندرستی

 

گواهی تمکین مالی برای تامین هزینه های زندگی و پرداخت شهریه دانشگاه ویا موسسات آموزش عالی در ایران