فرانکفورت

تماس با ما

ساعت کار ویژه مراجعین

دو شنبه تا جمعه

از ساعت 8:30 الی 12:00

ساعت پاسخگوئی تلفنی

دو شنبه تا جمعه

از ساعت 14:30 الی 16:30

 

 هموطنان محترم می توانند به یکی از طرق زیر با ما تماس حاصل نمایند

 بخش

تلفن تماس

پست الکترونیکی

  بخش گذرنامه

     Tel.:+49 ( 0 ) 69

56000736

56000773

56000746

    passport@irangk.de

  بخش صدورشناسنامه نوزاد و ثبت ازدواج

    Tel.:+49 ( 0 ) 69 - 56 000 754

    marriage-birth.certificate@irangk.de

  بخش دانشجویی و نظام وظیفه

    Tel.: +49 ( 0 ) 69 - 56 000 722               

    student-section@irangk.de

  بخش ویزا ، تائید اسناد تجاری و پزشکی

    Tel.: +49 ( 0 ) 69 - 56 000 734

    visa@irangk.de

  امور وکالت

    Tel.: +49 ( 0 ) 69 - 56 000 731

    notar@irangk.de

  بخش طلاق و فوت

    Tel.: +49 ( 0 ) 69 - 56 000 733

    divorce-death@irangk.de

  امور شناسنامه و کارت ملی

    Tel.: +49 ( 0 ) 69 - 56 000 719

    national-card@irangk.de

 

 

تماس با ما از طریق پست

تماس با ما از طریق تلفن و نما بر مرکزی

Generalkonsulat der islamischen Republik Iran

Raimundstr. 90  /  60320  Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 56000 739-740

Fax: +49 69 56000 728

 

« مشاهده آدرس نمایندگی »