فرانکفورت

بازگشت به تابعیت اصلی

شرایط درخواست موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی

(موضوع 986 قانون مدنی، ویژه بانوان خارجی)

 

بانوان خارجی که به استناد بند 6 از ماده 976 قانون مدنی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده اند، می توانند بعد از طلاق ویا فوت شوهر ایرانی خود به تابعیت اولیه خویش رجوع نمایند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم رجوع با تابعیت اصلی توسط متقاضی در سه نسخه

 

تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی ، ( فرم رجوع با تابعیت اصلی و تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی باهم)

 

ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی

 

ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی طلاقنامه و یا گواهی رسمی فوت شوهر

 

ارائه فتوکپی مدرک شناسائی جهت احراز هویت و تابعیت خارجی متقاضی

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

ملاحظات :

درصورت فوت شوهر، چنانچه زن دارای فرزند کمتر از 18 سال از شوهر ایرانی خودباشد، قبول درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی، منوط به رسیدن فرزند مشترکشان به سن قانونی می باشد

حضور متقاضی برای تحویل مدارک الزامی است

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
Email: tabeiyate@irangk.de

ساعت کار ویژه مراجعین
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:30 الی 16:30