فرانکفورت

بقاء به تابعیت پدر

شرایط درخواست صدور سند بقاء به تابعیت پدر

متقاضیان دریافت سند بقاء به تابعیت پدر باید در فاصله سنین 18 تا 19 سال تمام باشند، مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی که دارای گواهی ولادت رسمی بوده و بین سنین 18 تا 19 سالگی در خارج از ایران اقامت داشته اند، تبعه خارج محسوب می شوند و بجای دریافت سند بقاء به تابعیت پدر، با تسلیم اصل گواهی ولادت خود، گواهی مبنی بر نداشتن شرایط مندرج در بند 5 ماده 976 قانون مدنی را دریافت می دارند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم اظهاریه بقاء به تابعیت پدر توسط متقاضی در سه نسخه

 

تقاضای کتبی متقاضی شامل خلاصه شرح حال و علت یا علل درخواست بقاء به تابعیت پدر

 

ارائه تعداد 12 قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه اصل گواهی ولادت رسمی برای مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی

 

ارائه اصل شناسنامه جدید ایرانی برای مشمولین بند 4 ماده 976 قانون مدنی

 

ارائه گواهی از دولت متبوعه پدر متقاضی مبنی براینکه نامبرده را تبعه خود خواهد شناخت

 

اسناد و مدارک تابعیت اصلی پدر

 

اسناد و مدارک تابعیت اصلی مادر

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

ملاحظات :

کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، مدارک خود را شخصآ تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود نمایند و کسانی که مقیم ایران هستند از طریق استانداری های محل سکونت خود اقدام نمایند

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
Email: tabeiyate@irangk.de

ساعت کار ویژه مراجعین
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:30 الی 16:30