فرانکفورت

تابعیت

بخش امور تابعیت

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص وضع تابعیتی افراد اعم از تعیین و تشخیص اینکه چه کسانی تبعه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد متقاضیان تحصیل و ترک تابعیت، در حیطه وظایف و اختیارات وزارت امورخارجه قرار دارد

متقاضیان مقیم خارج از کشور می توانند در این زمینه به نمایندگهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود مراجعه نمایند

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید بطروق زیر با این نمایندگی تماس بگیرید

توجه: ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد

 درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکی Überweisung ،انجام شده باشد

 ارائه کپی Kontoauszug مبلغ پرداختی ضروری است

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
Email: tabeiyate@irangk.de

ساعت کار ویژه مراجعین
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:30 الی 16:30