فرانکفورت

طرح جریمه مشمولان غایب

قابل توجه مشمولان غایب بیش از 8 سال که شرایط بهره مندی از طرح جریمه غایبین را داشته و از سال 94 تا پایان فروردین ماه 1398 در دفاتر خدمات الکترونیک  ( پلیس  +10 ) درخواست خود را ثبت ولی به دلایلی موفق به پرداخت مبلغ تعیین شده نشده اند.

جریمه غیبت این افراد بر اساس ضوابط سال 97 و تعرفه صدور کارت برابر ضوابط سال 98 خواهد بود.