فرانکفورت

امور کفالت

شرایط استفاده از کفالت

مشمولینی که ادعای کفالت پدر، مادر، خواهر ویا برادر صغیر خود را دارند، می توانند مدارک زیر را پس از تآیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت، شخصآ ویا توسط وکیل رسمی خود به معاونت وظیفه عمومی ناجا واقع در میدان سپاه در تهران تحویل دهند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل یک برگ فرم استشهادیه مبنی بر تآیید وضعیت خانوادگی و صحت ادعای مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وی رسیده باشد، در مواردی که فرد بستگانی در خارج از کشور ندارد، پس از امضاء مشمول، شهود می توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، فرم را در ایران تکمیل و به تآیید دفتر اسناد رسمی  محل رسانده و برای مشمول ارسال دارند و وی می تواند با سایر مدارک به نمایندگی تحویل نمایند. بستگان درجه یک مشمول می توانند استشهادیه و سایر مدارک را مستقیمآ به بخش وظیفه عمومی واقع در میدان سپاه تحویل دهند

 

ارائه اصل شناسنامه جدید پدر و مادر مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، ویا گواهی فوت پدر ویا طلاقنامه مادر

 

ارائه اصل شناسنامه جدید خواهران و برادران مشمول و فتوکپی از کلیه صفحات، ویا گواهی فوت

 

ارائه دو قطعه عکس  جدید پدر و مادر مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه اصل شناسنامه جدید همسر ویا همسران دیگر پدر و فتوکپی از کلیه صفحات آن، ویا گواهی فوت آنها

 

ارائه اصل شناسنامه جدید مشمول و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن حتی صفحات سفید

 

هشت قطعه عکس  جدید مشمول،  4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده،  طبق نمونه

 

ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی مشمول و یک سری فتوکپی خوانا  از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید

 

ارائه اصل آخرین مدرک تحصیلی مشمول کلیه مدارک از سن مشمولیت- 18 سالگی

 

ارائه  کارت شناسائی ملی ، درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در این سایت مراجعه شود

 

ارائه فتوکپی مدرک اقامتی مشمول

 

توجه: رسیدگی به امر کفالت درصورتی انجام می پذیرد که مشمول غیبت نداشته باشد
حضور متقاضی در سرکنسولگری ضروری است