فرانکفورت

معافیت تحصیلی

مدارک مورد نیاز :
اصل شناسنامه جدید و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن


ارائه اصل گذرنامه ایرانی و یک سری فتوکپی از صفحات 2 الی 11 و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور و همچنین صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر در آلمان


تکمیل یک برگ فرم تشکیل پرونده دانشجوئی، (فرم تشکیل پرونده دانشجوئی و معافیت دانشجوئی باهم)


تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست معافیت تحصیلی


یک قطعه عکس جدید جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه


ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل تمام وقت متقاضی از دانشگاه محل تحصیل


ارائه اصل نمرات آخرین ترم تحصیلی


فتوکپی کارت شناسائی ملی، درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در همین سایت مراجعه شود

توجه :
درصورت دردسترس نبودن شناسنامه متقاضی، مبنای شناسائی وی گذرنامه خواهد بود


صدور معافیت تحصیلی از طریق وزارت علوم و فناوری و اداره نظام وظیفه عمومی در ایران انجام می شود، بنابراین لازم است متقاضی پس از تآیید مدارک مورد نیاز توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خویش، آنها را برای اقدام و پرداخت هزینه های مربوطه به همراه وکالتنامه برای یکی از بستگان خود در ایران ارسال داشته، تا توسط ایشان پیگیری شود


درصورت انجام کار توسط پدر ویا مادر متقاضی نیاز به وکالتنامه نمی باشد