فرانکفورت

تسهیلات دانشجویی

(دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری)

مدارک مورد نیاز :

1-  اصل شناسنامه جدید و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن

 

ارائه اصل گذرنامه ایرانی و یک سری فتوکپی از صفحات 2 الی 11 و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور و همچنین صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر در آلمان

 

تکمیل یک برگ پرسشنامه درخواست تسهیلات دانشجوئی

 

یک قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، بدون عینک  و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه اصل مدرک اتمام دوره کالج و یک نسخه فتوکپی آن

 

ارائه اصل مدرک اتمام دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری و یک نسخه فتوکپی آن

 

ارائه اصل مدرک کلیه ریز نمرات دوره فارغ التحصیلی مربوطه و یک سری فتوکپی از هرکدام

 

تصویر حکم اعزام و یا معرفینامه از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دانشجویان بورسیه

 

فتوکپی کارت شناسائی ملی، درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در همین سایت مراجعه شود

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به اینکه محل اقامت در گذرنامه متقاضیان تسهیلات دانشجوئی می بایست ایران باشد لذا جهت آندسته از افرادی که

تمایل به استفاده از خدمات دانشجوئی از جمله تشکیل پرونده دانشجوئی، صدور گذرنامه و یا مهر خروج دانشجوئی می باشند

درج محل اقامت ایران در گذرنامه های آنان ضروری بوده و چنانچه محل اقامت در گذرنامه کشور آلمان درج گردیده باشد از

ارائه خدمات دانشجوئی خودداری خواهد شد. بدیهی است دانشجویانی که محل اقامت آنان در گذرنامه کشور آلمان درج گردیده

است درج محل اقامت ایران در گذرنامه های آنان مقدور نبوده و می بایست نسبت به تعویض گذرنامه و تبدیل محل اقامت،

در داخل کشور اقدام نمایند. 

 

توجه :

تحویل تمام مدارک فوق الذکر در مرحله اول بصورت حضوری باید انجام شود

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و  Email: student-section@irangk.de
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,    Kontonr.: 103960,    BLZ : 50050201