فرانکفورت

درخواست صدور کارت ملی

توجه:

 در حال حاضر درخواست صدور کارت ملی  پذیرفته نمی شود.  

صدور کارت شناسائی ملی
 
 
    به موجب ماده 38 قانون ثبت احوال و ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی وکد پستی ده رقمی برای کلیه اتباع ایرانی وکاربردی شدن کارت شناسائی ملی، کلیه هموطنان ارجمند ساکن درحوزه این سرکنسولگری که به سن 15سال تمام رسیده ودارای شناسنامه عکس دار معتبر جمهوری اسلامی ایران می باشــند می توانند با مراجعه حضوری ویا ازطریق پست با ارسال مدارک ذیل تقاضای صدور کارت شناسائی ملی نمایند.

 

مدارک مورد نیاز:
1) تکمیل برگ مشخصات فردی ( نمونه پیوست)
2) تکمیل برگ درخواست کارت شناسائی ملی ( نمونه پیوست)
3) اصل شناسنامه جدید وعکس دار بهمراه یک نسخه تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات ( درصورت داشتن توضیحات)
4) یک قطعه عکس جدید دراندازه 4×6یا 4×3 با درشت نمایی سروصورت بدون عینک و کلاه ، تمام رخ، زمینه کاملا روشن و داخل کادر( عکس خانم ها بارعایت حجاب اسلامی باشد)
5) ارایه اصل فیش بانکی واریز مبلغ 20 یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )
6) درصورت تمایل به ارسال مدارک از طریق پست لازم است 2 عدد پاکت پست سفارشی ( ملصق به تمبرکافی) که نشانی متقاضی برروی آن نوشته شده باشد به همراه مدارک ارسال شود.( یک پاکت برای برگشت اصل شناسنامه و پاکت دوم برای ارسال کارت شناسنائی ملی پس از دریافت ازتهران.
 
یادآوری:
 
1- درارسال مدارک دقت لازم معمول فرمائید زیرا مدارک ناقص بدون هیچ گونه اقدام عینا برگشت داده خواهدشد.
 
2- کارت های شناسایی ملی که اعتبار آنها گذشته است در حال حاضر امکان تمدید آن وجود ندارد.
 
3- در حال حاضر امکان صدور کارت هوشمند ملی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور وجود ندارد. متقاضیان در صورت مسافرت به ایران و تمایل می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت در داخل کشور نسبت به ارائه درخواست صدور کارت هوشمند ملی اقدام نمایند.