فرانکفورت

گواهی عدم سوء پیشینه

ضروری است هموطنان گرامی متقاضی دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از طریق سامانه میخک mikhak.mfa.ir نسبت به ثبت اطلاعات خود ودریافت کد رهگیری اقدام و سپس جهت تعیین نوبت انگشت نگاری در ساعت پاسخگویی تلفنی با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

Tel.: +49 (0) 69 56 000 731
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
                                                                         

ساعت کار ویژه مراجعین   
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:30 الی 16:30