فرانکفورت

گواهی تجرد و اجازه ازدواج

براساس مقررات جاری کشور آلمان، چنانچه هموطنان مقیم قصد ثبت ازدواج خود نزد مقامات آلمانی را داشته باشند، لازم است نسبت به اخذ گواهی تجرد و اجازه ازدواج از نمایندگی جمهوری اسلامی حوزه محل سکونت خود اقدام نمایند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد و اجازه ازدواج

 

ارائه اصل شناسنامه و یک سری فتوکپی از تمامی صفحات آن، (چنانچه شناسنامه المثنی باشد، به دو طریق زیر می توانید نسبت به اخذ گواهی تجرد خویش اقدام نمایید)

الف - ضمن حضور در  نمایندگی نسبت به تکمیل فرم درخواست صدور گواهی تجرد مخصوص استعلام از سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده تا پس از مکاتبه با ادارات زیربط داخلی اقدام لازم معمول گردد
ب - ضمن حضور در نمایندگی نسبت به تنظیم وکالتنامه بنام یک از بستگان خود در ایران جهت مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهی تجرد و ارائه آن به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه جهت ارسال به
نمایندگی اقدام نماید

 

ارائه و اصل و تصویر مدرک اقامتی معتبر در کشور آلمان

 

اصل رضایتنامه پدر زوجه (خانم)  در اولین ازدواج، چنانچه ولی مقیم خارج از کشور باشد با مراجعه به نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و چنانچه ولی مقیم ایران می باشد، با مراجعه به دفاتر رسمی نسبت به تنظیم سند اجازه نامه اقدام و درصورت فوت وی، ارائه اصل خلاصه سند ثبت فوت صادره از سازمان ثبت احوال کشور و در صورت عدم ارائه رضایت پدر صرفآ گواهی تجرد صادر می شود

 

چنانچه زوج و زوجه دارای سابقه طلاق در شناسنامه خود می باشند، ارائه اصل طلاقنامه و یک سری فتوکپی از صفحات نوشته شده آن الزامی است

 

ارائه رسید پرداخت هزینه صدور گواهی تجرد و اجازه ازدواج براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

فتوکپی کارت شناسائی ملی، (درصورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه در همین سایت مراجعه شود)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 14:30 الی 16:30با تلفن شماره 06956000790 تماس حاصل نمایند

 

توجه: این گواهی صرفآ جهت ارائه به مقامات آلمانی و به زبانهای آلمانی و انگلیسی صادر می گردد