فرانکفورت

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

بر اساس ماده 1060 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی  موکول به اجازه دولت است. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل کشور وزارت کشور و در خارج از کشور، نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشور می باشند. این اجازه اصطلاحا پروانه زناشویینامیده می شود.

پس از صدور این مجوز، واقعه ازدواج توسط کارشناسان کنسولی قابل ثبت خواهد بود.

 هموطنان عزیز ساکن در حوزه این سرکنسولگری می توانند با تعیین وقت قبلی و با مراجعه حضوری و ارائه مدارک زیر، تقاضای صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج رسمی خود مطابق مقررات ایران را نمایند.

1-   تکمیل و ارائه پرسشنامه مربوطه توسط زن و مرد (مطابق نمونه پیوست)

2-   اصل شناسنامه معتبر ایرانی زن (در صورت المثنی بودن شناسنامه، دریافت گواهی وضعیت تجرد زن از سازمان ثبت احوال کشور الزامی است)

3-   اصل کارت شناسایی ملی زن

4-   اصل گذرنامه معتبر ایرانی زن (در صورت در اختیار داشتن)

5-   اصل گذرنامه معتبر مرد خارجی

6-   اصل گواهی تولد بین المللی مرد (Internationale Geburtsurkunde) و یک نسخه تصویر آن

7-   اصل گواهی تشرف مرد غیرمسلمان به دین اسلام( در صورتی که مرد مسلمان باشد) و دو نسخه تصویر آن

8-   اصل گواهی ازدواج شرعی زن و مرد، صادره مراکز و مؤسسات اسلامی معتبر و مورد قبول نمایندگی و دو نسخه تصویر آن ( لطفا برای دریافت گواهی ازدواج شرعی با مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با شماره تلفن 12-907442910-069 و یا مرکز اسلامی کلن با شماره تلفن 612631-0221 تماس حاصل نمایید).

  اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) این گواهی را از مراجع دینی و مذهبی خود دریافت می نمایند.

9-   اصل گواهی ازدواج رسمی آلمانی زوجین (HeiratsurkundeInternationale ) صادره مراجع ذی ربط آلمان(Standesamt ) و دو نسخه تصویر آن

10-   اصل گواهی سلامتی زن و مرد مبنی بر نداشتن امراض مانع از ازدواج (تالاسمی، هپاتیت، ایدز، بیماری های مقاربتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر (چنانچه از ازدواج شرعی و محلی بیش از یکسال گذشته باشد، ارائه این گواهی ضروری نمی باشد)

11-   اصل اجازه نامه رسمی ولی زوجه (پدر و یا جدپدری) با ازدواج، چنانچه ازدواج اول باشد. (مطابق نمونه پیوست) در صورت فوت ولی ارائه گواهی وفات صادره اداره ثبت احوال ایران الزامی است. (چنانچه هریک از زن و مرد دارای سابقه طلاق باشند ارائه اصل طلاقنامه رسمی ضروری است)

12-   اصل مدرک اقامت معتبر زن در آلمان

13-   7 قطعه عکس جدید، 3*4، زمینه روشن، تمام رخ، بدون عینک و کلاه از هریک از زن و مرد (عکس خانم ها با رعایت کامل حجاب اسلامی باشد)

14-   اصل گواهی تجرد مرد (اختیاری و در صورت درخواست زن)

15-   اصل گواهی عدم سوءپیشینه مرد (اختیاری و در صورت درخواست زن)

16-   اصل گواهی صادره مقامات ذی ربط  کشورآلمان مبنی بر استطاعت مالی مرد ( اختیاری و در صورت درخواست زن)

17-   تعهدنامه ثبتی و رسمی مرد، مبنی بر پرداخت هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به مرد پیدا کند در صورت بدرفتاری، ترک و یا وقوع طلاق (اختیاری و در صورت درخواست زن)

18-   اصل قبض واریز مبلغ 42یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران فرانکفورت (این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد.

یادآوری:

الف: در صورت المثنی بودن شناسنامه زن ایرانی (بند2) گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی (زن) می بایست به درخواست صاحب شناسنامه و یا وکیل رسمی وی در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور صادر و از طریق وزارت امور خارجه (ساختمان شماره سه-اداره سجلات و احوال شخصیه) رسما به این سرکنسولگری ارسال شده باشد.

ب: چنانچه ازدواج رسمی و محلی زن و مرد (بند9) در کشوری غیر از آلمان انجام شده باشد، باید نسبت به تأیید آن توسط کشور صادرکننده در کشور آلمان و سپس وزارت خارجه آلمان اقدام شود.

ج: برای تهیه اجازه نامه رسمی ولی زوجه (بند11) چنانچه پدر و یا جدپدری در خارج از کشور سکونت داشته باشد، حضور وی بهمراه اصل شناسنامه یا گذرنامه معتبر ایرانی و یا کارت شناسایی ملی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت برای تنظیم اجازه نامه ضروری است.

در صورت سکونت پدر و یا جدپدری در ایران، به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل کشور مراجعه نموده و نسبت به تنظیم اجازه نامه مذکور اقدام و از طریق وزارت امور خارجه( اداره سجلات و احوال شخصیه) برای این نمایندگی ارسال شود.

       د: پس از تهیه مدارک فوق الذکر و برای تعیین وقت قبلی جهت مراجعه به این سرکنسولگری برای ثبت ازدواج، می توانید از ساعت 14/30 الی 16/30  با شماره تلفن 56000754- 069 تماس حاصل نمایید.

       ه:حضور زن و مرد در محل سرکنسولگری برای امضای اسناد ازدواج الزامی است.