فرانکفورت

ازدواج زن و مرد ایرانی

  هموطنان عزیز ساکن در حوزه این سرکنسولگری می توانند با تعیین وقت قبلی و با مراجعه حضوری و ارائه

          مدارک زیر، تقاضای ثبت ازدواج رسمی خود مطابق مقررات ایران را نمایند.                 

1-   ارائه درخواست کتبی توسط مرد و زن (مطابق نمونه پیوست)

2-   اصل شناسنامه معتبر ایرانی مرد و زن (در صورت المثنی بودن شناسنامه هر یک از افراد، دریافت گواهی وضعیت تجرد فرد از سازمان ثبت احوال کشور الزامی است.)

3-   اصل کارت شناسایی ملی مرد و زن

4-   اصل گذرنامه معتبر ایرانی مرد و زن (در صورت در اختیار داشتن)

5-   اصل گواهی ازدواج شرعی مرد و زن، صادره مراکز و مؤسسات اسلامی معتبر و مورد قبول نمایندگی و یک نسخه تصویر آن (لطفا برای دریافت گواهی ازدواج شرعی با مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت با شماره 12- 907442910-069 و یا مرکز اسلامی کلن با شماره 612631-0221 تماس حاصل نمایید).

اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی، زرتشتی و کلیمی) این گواهی را از مراجع دینی و مذهبی خود دریافت می نمایند.

6-    اصل گواهی سلامتی مرد و زن مبنی بر نداشتن امراض مانع از ازدواج (تالاسمی، هپاتیت، ایدز، بیماری های مقاربتی و عدم اعتیاد به مواد مخدر (چنانچه از ازدواج شرعی و محلی بیش از یکسال گذشته باشد، ارائه این گواهی ضروری نمی باشد)

7-   اصل گواهی ازدواج رسمی آلمان (  HEIRATSURKUNDEINTERNATIONALE) صادره مراجع ذی ربط آلمان(STANDESAMT)

8-   اصل اجازه نامه رسمی ولی زوجه (پدر و یا جد پدری) با ازدواج، چنانچه ازدواج اول باشد. در صورت فوت ولی ارائه گواهی وفات صادره اداره ثبت احوال ایران الزامی است. (چنانچه هریک از زن و مرد دارای سابقه طلاق در شناسنامه باشند ارائه اصل طلاقنامه رسمی ضروری است)

9-   اصل مدرک اقامت معتبر مرد و زن در آلمان

10-یک قطعه عکس جدید، 3*4، زمینه روشن، تمام رخ، بدون عینک و کلاه از هریک از مرد و زن (عکس خانم ها با رعایت کامل حجاب اسلامی باشد)

11-اصل قبض واریز مبلغ 18یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران فرانکفورت. (این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد)

یادآوری مهم :

الف: برای تعیین وقت قبلی از ساعت 14:30 الی 16:30 با شماره تلفن 56000754- 069 تماس حاصل نمایید.

ب:حضور مرد و زن در محل سرکنسولگری برای امضای اسناد ازدواج الزامی است.

 

توجه : حضور زوجین برای امضا اسناد و دفاتر در سرکنسولگری الزامی است.