فرانکفورت

ترجمه شناسنامه

مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم درخواست ترجمه شناسنامه

 

ارائه اصل شناسنامه و یک سری تصویر از تمام صفحات آن

 

ارائه اصل ویک نسخه تصویر مدرک اقامتی معتبر متقاضی

 

ارائه اصل و یک نسخه تصویر از صفحه مشخصات گذرنامه

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

فتوکپی کارت شناسائی ملی، (درصورت نداشتن کارت شناسائی ملی به قسمت مربوطه در همین سایت
مراجعه شود)

 

ملاحظات :

چنانچه مایل به دریافت ترجمه شناسنامه خود از طریق پست می باشید، لازم است مدارک مورد نیاز را بهمراه
یک پاکت پستی تمبردار (3،60 یورو) که آدرس پستی روی آن درج شده باشد، به نمایندگی ارسال گردد

 

این گواهی صرفآ جهت ارائه به مقامات آلمانی و به زبان آلمانی صادر می گردد