فرانکفورت

المثنی شناسنامه

توجه

  - کسانیکه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ شناسنامه مجدد نمایند، مجرم محسوب و برابر قانون  مجازات خواهند شد.

  - دریافت کننده شناسنامه مجدد مکلف است در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی، ظرف مدت 10 روز نسبت به تحویل آن به کنسولگری اقدام نماید.

مدارک لازم برای صدور المثنی شناسنامه :

  تکمیل برگ درخواست صدور المثنی شناسنامه

 

تکمیل  برگ گزارش مفقودی شناسنامه

 

تکمیل پرسشنامه متقاضیان دریافت سند سجلی از اسناد راکد ( برای شناسنامه مفقوده نمونه قدیم )

 

سه قطعه عکس جدید 4×3 تمام رخ (رنگی یا سیاه و سفید با زمینه روشن) پشت نویسی شده، بدون کلاه و عینک (برای خانمها با رعایت کامل حجاب اسلامی). در صورت تمایل میتوانید عکس بیومتریک را در محل کنسولگری تهیه فرمائید.

 

تصویر شناسنامه متقاضی و همسروفرزندان و صفحات اول لغایت سوم سندازدواج (درصورت متأهل بودن) یا طلاق

 

ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدرک معتبر عکس دار ایرانی مانند گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، کارت پایان خدمت سربازی ، مدرک تحصیلی ، کارت شناسائی ملی ، شناسنامه جدید پدر و مادر ، گذرنامه والدین (در صورت همراه بودن درگذرنامه پدر و مادر). ارائه حداقل دو مورد از موارد این بند الزامی است.

 

ارائه اصل و یک نسخه تصویر مدارک اقامتی عکس دار متقاضی

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه بر اساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

 

ملاحظات:

حضور متقاضی در نمایندگی ضروری است. 

درخواست شناسنامه المثنی برای متقاضیان زیر 18 سال باید از سوی پدر، جد پدری و یا قیم قانونی آنها انجام شود.

 

چنانچه برابر ماده 988 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سند ترک تابعیت دریافت نموده اید، مسئول مربوطه را مطلع نمائید.

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email: shenasname@irangk.de
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
BIC      HELADEF  1822