فرانکفورت

تغییر نام خانوادگی

طبق ماده 40 قانون ثبت احوال کشور، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد، متقاضی می تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغییر نام خانوادگی خود را بانضمام مدارک زیر به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید


مدارک مورد نیاز:

1- تکمیل فرم  درخواست تغییر نام خانوادگی

 

ارائه اصل شناسنامه جدید متقاضی و یک سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه

 

یک قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی.  ( در صورت تمایل میتوانید عکس بیومتریک را در محل کنسولگری تهیه فرمائید )

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 

ملاحظات:

 

 

1- متقاضیان همچنین می توانند مراحل درخواست تغییر نام خانوادگی را پس از ارائه مدارک و تآیید توسط کنسولگری، از طریق وکالت در داخل کشور انجام دهند.

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email:
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822