فرانکفورت

تغییر نام

طبق مقررات قانونی، تغییر نام در موارد مجاز با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد، متقاضی می تواند بر اساس مقررات مربوطه درخواست تغییر نام خود را بانضمام مدارک زیر به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.


مدارک مورد نیاز:

تکمیل برگ  درخواست تغییر نام

 

1- ارائه اصل شناسنامه متقاضی و یک سری تصویر از تمام صفحات آن

 

2- یک قطعه عکس جدید 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی.  ( در صورت تمایل میتوانید عکس بیومتریک را در محل کنسولگری تهیه فرمائید )

3- اصل و تصویر گذرنامه ایرانی

4- اصل و تصویر مدرک اقامتی

 

5- ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

6- برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف در محل کنسولگری تنظیم می گردد.

 

ملاحظات:

1- در صورت مخالفت با درخواست مربوطه، متقاضی میتواند از طریق مراجع قضایی داخل کشور درخواست خود را مجددا مطرح نماید. 

 

متقاضیان همچنین  می توانند مراحل درخواست تغییر نام  را با  ارائه مدارک و تآیید توسط کنسولگری، از طریق وکالت در داخل کشور انجام دهند.

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email:
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822