فرانکفورت

خانم خارجی با همسر ایرانی

درخواست صدور شناسنامه جهت خانمهای خارجی دارای همسر ایرانی

خانمهای خارجی دارای همسرایرانی که ازدواج آنها به استناد بند 6 ازماده 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است، می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست صدور شناسنامه نمایند

مدارک مورد نیاز:

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754    

Fax: +49 (0) 69 56 000 728     

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960 BIC      HELADEF  1822

تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه برای بانوان خارجی دارای همسر ایرانی

 

ارائه اصل گواهی ولادت بین المللی  (Internationale Geburtsurkunde - Fromular A)

 

ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه زوج

 

هفت قطعه عکس جدید بیومتریک 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی. ( در صورت تمایل میتوانید عکس بیومتریک را در محل کنسولگری تهیه فرمائید )

 

ارائه مدرک ثبت ازدواج ایرانی

 

ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه براساس جدول هزینه های خدمات کنسولی

 :ملاحظات

حضور متقاضی در نمایندگی برای امضاء ثبت دفاتر ثبت کل وقایع الزامی است

 

صدور شناسنامه با تعیین وقت قبلی انجام می شود، جهت تعیین وقت با تلفن شماره 069 - 56 000 754 تماس حاصل گردد

 

چنانچه خواهان صدور شناسنامه با نام خانوادگی همسر می باشید، لطفآ فرم درخواست تغییر نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی زوج را تکمیل نمایند