استرداد وجه اضافه پرداخت

لطفا چنانچه به هر عنوانی مبلغی به صورت اضافه به حساب سفارت واریز نموده اید ، فرم زیر را تکمیل و به صورت حضوری یا از طریق پست ارسال فرمایید تا مبلغ اضافه پرداختی شما عودت گردد. با تشکر