فرانکفورت

خروج دانشجوئی تسهیلاتی

شرایط درخواست درج مهر خروج دانشجوئی تسهیلاتی در گذرنامه

دانشجویانی که در خارج از کشور مشغول تحصیل بوده و دارای پرونده دانشجوئی در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود می باشند، می توانند با ارائه مدارک زیر از مجوز خروج دانشجوئی استفاده کنند

مدارک مورد نیاز :

تکمیل یک برگ فرم مخصوص اجازه خروج دانشجوئی

 

ارائه اصل گذرنامه ایرانی

 

دو قطعه عکس 3*4 جدید تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی، طبق نمونه

 

ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در زمان درخواست،  بارگذاری (آپلود) آن در بخش تائید مدارک سامانه میخک .  نوع مدرک تحصیلی آموزشی توضیحات گواهی اشتغال به تحصیل انتخاب گردد. 

 

ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی، درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در این سایت مراجعه شود