فرانکفورت

امور خدمت سربازی

این بخش اختصاص دارد به اطلاعات مربوط به خدمت نظام وظیفه عمومی، مانند :

1- ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح

تعویض کارتهای معافیت و پایان خدمت سربازی ادامه مطلب

معافیت پزشکی ادامه مطلب

خرید خدمت سربازی

امور مربوط به کفالت

عفو رهبری

 

 

توجه: ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد

 درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکی Überweisung ،انجام شده باشد

 ارائه کپی Kontoauszug مبلغ پرداختی ضروری است

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 722
Fax: +49 (0) 69 56 000 728
Email: student-section@irangk.de

ساعت کار ویژه مراجعین
دوشنبه تا جمعه 8:30 الی 12:00
ساعت پاسخگوئی تلفنی
دوشنبه تا جمعه 14:00 الی 16:30

 

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,    Kontonr.: 103960,    BLZ : 50050201

 

توجه: برای انجام کلیه امور کنسولی افراد بالای 15 سال، ارائه شناسنامه عکسدار الزامی است
(برای عکسدارنمودن شناسنامه به قسمت مربوطه در این سایت مراجع شود)