فرانکفورت

امور سجلی و شناسنامه

کلیه اطلاعات مربوط به امور سجلی (تعویض و المثنی شناسنامه، تغییر نام و تغییر نام خانوادگی) در این قسمت در اختیار شما قرار گرفته است، لطفآ برای اطلاع از شرایط، مدارک مورد نیاز و همچنین پرسشنامه های ضروری به قسمت مربوطه مراجعه و یا برای کسب اطلاعات مربوطه با شماره تلفن  06956000719 تماس حاصل نمایید و یا حضورا در ساعات اداری (8/30 لغایت 12) به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت مراجعه نمایید. 

توجه:

- ارائه اصل رسید پرداخت هزینه ها بر اساس جدول هزینه های کنسولی الزامی می باشد
-  درصورتیکه هزینه پرداختی ازطریق حواله بانکیÜberweisung ،انجام شده باشد،  ارائه کپی Kontoauszug مبلغ پرداختی ضروری است.